Denmark DGA update

August 2018

Peio

119 charts and insets have been updated in the GeoGarage platform :

 • 60 Nordsaen, Fana - Sylt
 • 61 Nordsaen, Blåvands Huk – Fana
 • 92 Skagerrak
 • 92A Hirtshals
 • 92B Oslofjorden
 • 92C Hanstholm
 • 93 Nordsaen, Jyllands Vestkyst
 • 93A Hanstholm
 • 93B Hvide Sande
 • 99 Ringkabing Fjord
 • 99A Hvide Sande
 • 99B Ringkøbing
 • 99C Stauning
 • 99D Skaven
 • 99E Bork
 • 100 Kattegat
 • 100A Sound VTS
 • 101 Kattegat, nordlige del
 • 101A Indsejling til Frederikshavn
 • 101B Skagen
 • 101C Frederikshavn
 • 102 Kattegat, sydlige del
 • 102A Indsejling til Grenaa
 • 102B Grenaa
 • 103 Baelthavet
 • 104 Østersaen, Femern Bælt - Sundet
 • 105-1 Limfjorden. Aalborg - Lagstar
 • 105-2 Løgstør
 • 105-2A Aggersundbroens gennemsejlingsfag
 • 106 Limfjorden, Hals - Aalborg
 • 106A Indsejlingen til Hals
 • 108 Limfjorden, Thyboran - Mors
 • 108A Thyborøn Kanal
 • 108B Thyborøn
 • 108C Thyborøn Sydhavn
 • 108D Vilsundbroens gennemsejlingsfag
 • 108E Venø Sund Snævring
 • 108F Lemvig
 • 108G Holstebro-Struer
 • 109 Limfjorden, Mors - Lagstar
 • 109A Nykøbing Mors
 • 109B Sallingsundbroens gennemsejlingsfag
 • 109C Virksund
 • 112 Århus Bugt
 • 112A Sletterhage
 • 113 Horsens Fjord
 • 113A Horsens
 • 114 Farvandet nord for Fyn
 • 114A Lillegrund N
 • 114B Kasser Odde Flak SE
 • 114C Bogense
 • 116 Isefjord
 • 116A Hundested
 • 116B Kyndbyværket
 • 116C Holbæk
 • 117 Roskilde Fjord, Lynæs - Frederikssund
 • 117A Hundested
 • 117B Frederiksværk
 • 117C Passage Span
 • 118 Roskilde Fjord, Frederikssund - Roskilde
 • 124 Kattegat, Syd for Anholt
 • 127 Århus Havn
 • 129 Kattegat, Sydøstlige del
 • 129A Soundrep
 • 131 Sundet, Nordlige del
 • 131_planA Helsingør – Helsingborg
 • 131_planB Sound VTS
 • 132 Sundet, Sydlige del
 • 132A Køge
 • 132C Indsejling til Køge
 • 133 Sundet, midterste del
 • 133A Dragør
 • 133B Passage Spans
 • 133C Kalvebodbroens gennemsejlingsfag
 • 134-1 Københavns Havn
 • 134-1B Copenhagen, Northern part 1:10 000
 • 134-1C Copenhagen, Southern part 1:20 000
 • 134-1D Inderhavnsbroen
 • 134-1E Knippelsbro
 • 134-1F Langebro
 • 134-1G Bryggebroen
 • 134-1H Teglværksbroen
 • 134-2 Slusen og Sjællandsbroen
 • 134-2A Kalvebodbroen
 • 141 Storebælt, Nordlige del
 • 142 Storebælt, Sydlige del
 • 143 Storebælt, Sprogø - Langeland
 • 143A Indsejling til Nyborg
 • 143B Vestbroen – West Bridge, Afmærkede gennemsejlingsfag, Marked navigation spans
 • 143C Østbroen – East Bridge
 • 145 Kalundborg Fjord
 • 145A Kalundborg
 • 151 Lillebælt, Nordlige del
 • 151A Assens
 • 154 Flensborg Fjord
 • 158 Snævringen og Kolding Fjord
 • 158A Fredericia
 • 158B W-lige Lillebæltsbros gennemsejlingsfag
 • 158C E-lige Lillebæltsbros gennemsejlingsfag
 • 158D Middelfart
 • 158E Kolding
 • 160 Smålandsfarvandet, Vestlige del
 • 160A Indsejling til Skælskør
 • 160B Bandholm
 • 161 Smålandsfarvandet, Nordøstlige del
 • 161A Masnedsund
 • 162 Smålandsfarvandet, Sydøstlige del
 • 162B Faro-Falsterbroens gennemsejlingsfag
 • 162D Storstrømsbroens gennemsejlingsfag
 • 188 Østersøen omkring Bornholm
 • 189 Bornholmsgat
 • 189A Christiansø
 • 189B Rønne
 • 189C Nexø
 • 195 Østersøen, Vestlige del
 • 198 Fakse Bugt og Hjelm Bugt
 • C Danmark med omgivende farvande
 • 81 Faroe islands
 • 1151D Narsaq

These raster charts come from Danish Geodata Agency (DGA), in charge of all the official nautical documentation published in Denmark.

Today Denmark/DGA charts (167 charts / 371 including sub-charts) are displayed in the GeoGarage platform (see DK list & corrections) including Faroë islands (see FA list & corrections) & Greenland (see GR list & corrections)

Note :  see informations on Greenland charts

These charts are automatically viewable on mobile applications :


Using charts safely involves keeping them up-to-date using Notices to Mariners